2016. november 6. | A kenet jelenlétének növelése igehirdetés által

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A Szentírás Isten Igéjének írott formája. Amikor hittel olvassuk, illetve hallgatjuk, akkor Isten Szelleme árad ránk, az Írás objektív igazsága személyessé válik számunkra és az Igében lévő élet, erő, kegyelem által Isten jelenlétébe kerülünk.

Isten láthatatlan dolgai akkor tudnak megvalósulni az emberek életében, ha az igehirdetők és a bizonyságtevők:

– Isten Igéjét felmagasztalva teljes hittel és meggyőződéssel szólják

– Isten jelenlétének tiszta edényei, hordozói

– szájukon és nyelvükön a Szentlélek kenete megőrzi Isten Igéjének tartalmát, erejét. ;

Elhangzott dalok

 • Az Úr megmentett engem
 • Gyere élni
 • Akit megtisztított a vér
 • Senki Tőled nem választ el
 • Szabadnak lenni
 • Jöjjetek éhezők
 • Te vagy, aki éltet

Elhangzott igék

 • Róma levél 11,17
 • Zsidókhoz írt levél 3,7–9
 • Zsidókhoz írt levél 4,2
 • 2. Korinthus levél 4,7
 • 2. Timóteus levél 2,20–21
 • Róma levél 2,21–22
 • Zsoltárok könyve 12,7
 • Mózes II. könyve 4,11–12
 • Sámuel II. könyve 23,2