2016. június 12. | Házasság és család 2. rész

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A házasság az első Isten által alapított földi intézmény, amely a nemek különbözőségén alapul. A férfi és a nő egymásra utalt teremtmények – a két fél alkotja az emberi természet egészét. Ez a kölcsönös függőség a házasságban nem csupán szexuális értelemben valósul meg, hanem az ember mivoltából, lényegéből fakadóan szellemi, lelki és anyagi szinten is. ;A bibliai házasság alapja egy férfi, egy nő, valamint Isten között kötött szövetség, melynek eredménye az elkötelezettség; ez teszi a szexualitást legitimmé. ;A házasságban és a családi életben egyesek mitől sikeresek, illetve sikertelenek? ;Sámuel próféta 2. könyvében olvashatjuk Dávid király történetének tanulságait, hogy milyen folyamat vezet a bukáshoz és a sikertelenséghez. ;

Elhangzott dalok

  • Itt vagy már közel
  • Jöjjön egy új világ
  • Sosem elég
  • A szeretet
  • Jézus, mit adhatnék

Elhangzott igék

  • Sámuel II. könyve 11,1–17
  • Sámuel II. könyve 12,9–14
  • Efézus könyve 5, 31–32
  • Példabeszédek könyve 21,25–26
  • Zsoltárok könyve 51