2005. február 20. | Lehet-e a bűnös igaz Isten előtt?

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A 2. Sámuel 12. részben szereplő Dávid története a bűn leleplezéséről szól. Mit tegyen az ember, ha elesik bűnben? Ki tud-e kerülni a bűnös állapotból, és tud-e az Isten előtt újra igaz ember lenni? Isten a teremtéskor minden ember szívébe belekódolta az Ő szellemi-erkölcsi normáit. Ezért az ezzel szemben álló cselekedetek elkövetésekor jelez a belső hang, a lelkiismeret. Nem tud túllépni a történteken, újból és újból eszébe jut, amit tett és ez egyre inkább frusztrálttá teszi. A céltévesztett állapotból azonban nem a bűn eltitkolása, hanem Isten Igéje, az igazság mutatja meg a kivezető utat.

Elhangzott igék

  • II Sámuel könyve 12,1-14.
  • Ézsaiás könyve 5,18.
  • János evangéliuma 8,32-36.
  • Rómaiakhoz írt levél 2,14-15.
  • Zsoltárok könyve 31,11.
  • Zsoltárok könyve 32,3-4.
  • Zsoltárok könyve 38,4-9.
  • Rómaiakhoz írt levél 2,1-3.