2006. április 23. | A dicséretek között lakozik az Úr

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Dávid volt Izrael történetében az első, aki felismerte Jeruzsálem városának egyedülálló szerepét Isten tervében. Meglátta, hogy ide jön el a Messiás, és itt fog megtörténni a megváltás. Másik fontos lépése volt, hogy a frigyládát ismét Izrael életének középpontjába helyezte. Tudta, hogy a nép sikerének titka nem a fegyverük erejében van, hanem a szövetség ládájához kötődő Isteni dicsőségben. Végül pedig megértette, hogy Izrael nemzeti egységét helyre kell állítania a Saullal történt hatalmi konfliktus által okozta sérülésekből. A frigyláda központba helyezésével azt fejezte ki, hogy nem a király az ország középpontja, hanem az az Isteni jelenlét, ami a frigyládához kötődik.

Elhangzott igék

  • Krónikák I. könyve 13,1-8.