2016. május 29. | Házasság és család

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A házasság és a család területén – különösen a nyugati kultúrában – egyre erősödő konfliktus tapasztalható a keresztény és az úgynevezett világi felfogást képviselő emberek között. ;Az Isten Igéjén alapuló házasság és családmodell azért lehet sikeres, mert a házasság és a család nem a társadalmi változások és fejlődés terméke, hanem az első Isten által alapított földi intézmény, a társadalom alapsejtje, amely megelőzte az állam és a nemzet kialakulását. ;Mivel a házasságot Isten alapította, ezért meghatározta alaptörvényeit:

– ;A házasságnak a nemek különbözőségén kell alapulnia.

– ;A férfi és a nő egymásra utaltsága, kölcsönös függősége nem csupán szexuális értelemben valósul meg, hanem az ember mivoltából, lényegéből fakadóan – szellemi, lelki és anyagi szinten is. ; ; ; ; ;

– ;Egy férfi és egy nő között, szabad akaratból, egész földi életre kötött szövetség.

Elhangzott dalok

  • Jézus, csak általad van életem
  • Énekelj, föld és ég
  • Mindig Őbenne bízni
  • Kell egy szó

Elhangzott igék

  • Márk Evangéliuma10,1–12
  • Mózes I. könyve 1,27-28
  • Mózes I. könyve 2,18.21–23
  • 1. Korintus levél 11,7
  • Máté Evangéliuma 24,37–39