2015. május 3. | Hogyan lehet Istennel megbékülni?

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A Názáreti Jézus Krisztus megfeszítése egyértelművé tette, hogy a világ szembemegy az élő Istennel, nem kér akaratából, beszédéből, Isten országából – a bűn útján akar járni. ;A bűn egyetemes uralma azt jelzi, hogy a keresztre feszítés miatt minden embert mindaddig felelősség terhel, amíg az élő Istennel a Názáreti Jézus Krisztus engesztelő halála és feltámadása által meg nem békül. Ezáltal nyílik lehetőségünk arra, hogy Istentől elnyerjük a bűnbocsánatot, és kikerüljünk haragja, ítélete alól. ;Péter apostol Jeruzsálemben elhangzott pünkösdi beszéde felvázolja, illetve választ ad számunkra, hogy mi az Isten által meghatározott rendje, módja Isten keresésének. ; ; ;

Elhangzott dalok

 • Adonai
 • Közel már az éj
 • Gyere élni
 • Olyan hatalmas a Te irgalmas
 • Ma még az ég
 • Az elrejtett Király

Elhangzott igék

 • Apostolok Cselekedetei 2,36–41
 • János Evangéliuma 6,44
 • Zsidókhoz írt levél 3,7–8
 • Zsoltárok könyve 42,2–3
 • Énekek éneke 3,1–3
 • Ézsaiás könyve 14,13–14
 • Apostolok Cselekedetei 2,37
 • Lukács Evangéliuma 13,3