2015. március 22. | Hatalom gyakorlása a démonok felett

Címkék:

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A Názáreti Jézus Krisztus mennybemenetele után tanítványai is rendelkeztek azzal a hatalommal és erővel, amely által az emberekből gonosz szellemeket tudtak kiűzni, és a betegeket meg tudták gyógyítani. Az evangélium tanúsága szerint Jézus Krisztus e hatalom gyakorlására felruházta, illetve ma is felruházza tanítványait. ;Mivel a természetfölötti világ jelen van a természetesben, ezért az emberek sorsát negatívan befolyásoló szellemi erőktől való megszabaduláshoz Isten természetfölötti beavatkozására van szükség. ;A démonok és a Sátán erői fölötti hatalomgyakorlásnak két fontos előfeltétele az újjászületés – amikor hatalmat kapunk arra, hogy Isten fiává váljunk – és a Szentlélekkel való betöltekezés, amely után Isten felken bennünket természetfölötti, szellemi erővel. A gonosz szellemek és a bűn fölött teljes győzelmet aratni, illetve a szabadságot megőrizni csak szellemi erővel lehet. ; ;

Elhangzott dalok

 • Hiszek abban, amit nem látok
 • Hit induló
 • Ugyanaz a Név
 • Hallom, hogy szól egy szent riadó
 • Az Úr asztalánál
 • Vágyom jelenlétedet
 • A szeretet szigetén

Elhangzott igék

 • Apostolok Cselekedetei 19,8–20
 • Lukács Evangéliuma 10,17–20
 • Márk Evangéliuma 1,21–28
 • János Evangéliuma 8,31–32
 • Galata levél 5,1
 • 2. Korintus levél 3,17
 • 1. Korintus levél 10,23
 • Példabeszédek könyve 25,28
 • 1. Korintus levél 9,26–27
 • Mózes I. könyve 6,1–4. 11–12
 • Mózes IV. könyve 13,33
 • Máté Evangéliuma 24,37–39
 • Máté Evangéliuma 12,24–28