2006. június 25. | A Messiás származása - 2. rész

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Amikor egy Mária nevű názáreti szűz méhében a Szent Szellem által megfogant a Krisztus, beteljesedett Ézsaiás próféciája. A Biblia szerint az Atya rendelkezik nemző/szülő képességgel és az örökkévalóságban egyetlen egyszer élt is ezzel a jogával, amikor a Fiút nemzette. A Fiú az Atya egyszülöttje, az Atyával teljesen egyenértékű személy. A Messiás világba való bejövetele úgy történt, hogy a Szent Szellem a Fiút, mint romolhatatlan magot lehozta a földre és beültette Mária méhébe. Máriát Isten a kegyelem állapotába vonta, és a kegyelem megtörte benne a bűn törvényét, hatalmát. A kegyelem uralma alatt álló Máriából a Messiás egy tiszta, megszentelt emberi természetet tudott magára venni.

Elhangzott igék

  • Ézsaiás könyve 7,14.
  • Máté Evangéliuma 1,23.