2014. június 1. | Bízzatok, Én Vagyok

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A Máté evangéliuma 14. fejezetében olvasható történet arról szól, hogy el fogjuk érni a „túlsó partot”, a halhatatlanságot, a romolhatatlan, örök életet, mert a legnagyobb problémák és nehézségek közepette is érvényes Isten kijelentése, ígérete: ÉN VAGYOK. Nem kerültünk elhagyatott helyzetbe, az Úr velünk van. A Bibliában a név mindig hordozza az illető személyiségét, tulajdonságait, erejét, hatalmát. A fenti fejezetben a Názáreti Jézus Krisztus Istennek azt a nevét idézte, amit az Úr az égő csipkebokorból mondott, és amellyel Isten hatékony jelenlétét garantálta Mózes számára. Az Újszövetségben, amikor újjászületünk, azonosulunk Jézus Krisztus halálával, eltemettetésével és feltámadásával. Ennek során Krisztust öltözzük fel magunkra, így kerülünk be örök, hatékony jelenlétébe, amit különösen akkor nem szabad elfelejtenünk, amikor a hajónkat elöntik a hullámok.

Elhangzott dalok

 • A Bornemisza Péter Általános Iskola és Gimnázium gyerekkórusa:
 • Ámen egyveleg
 • Kiáltunk Feléd
 • Kőfaladra Jeruzsálem
 • Ha egyszer látod Jézust
 • Kell az a forrás
 • Az első Vidám Vasárnap

Elhangzott igék

 • Máté Evangéliuma 14,25–33
 • Mózes II. könyve 3,13–14
 • Kolossé levél 1,27
 • Zsidókhoz írt levél 11,1–3