2013. december 22. | Advent

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A Biblia több próféciát is tartalmaz a Messiással kapcsolatban. Ezek már jelezték, hogy egy fiú fog születni Dávid házából, akinek globális hatalma lesz, mely hatalom igazságosságon és jogon fog alapulni. Jézus megszületése a történelem legnagyobb csodája. Ahhoz, hogy emberként születhessen meg, ki kellett üresítenie magát, és le kellett mondania az isteni létformáról. Azonban arra is szükség volt, hogy Istennek áldozatot és ajándékot tudjon vinni: ezt jelentette a golgotai keresztáldozat, illetve a tulajdon vére, mely egyben mindnyájunk váltságdíja is.

Elhangzott igék

  • Lukács Evangéliuma 2:8-20.
  • Mózes I. könyve 3:15.
  • Ézsaiás könyve 9:6-7.
  • Ézsaiás könyve 60:2.
  • I. Péter levél 5:2-4.
  • Ézsaiás könyve 61:1-3.
  • János Evangéliuma 1:1-3.
  • Filippi levél 2:6-7.
  • Zsidó levél 5:1-2.