2013. június 30. | A tökéletes ember

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az a tökéletes ember, aki nyelvében nem vétkezik, Isten akaratának megfelelően használja. Az Atya akarata, hogy minden ember a saját és mások életét beszédével az élet felé vezesse. A nyelv óriási hatalmával lehet ártani és építeni is. Mivel a szív irányítja a nyelvet, ezért fontos, hogy megtérjen, majd betöltekezzen az ember Szent Szellemmel és az által szóljon. Az apostolok miután vettek kenetet, bátorságosan beszéltek az Úrról, valamint szavuk által sok csoda is történt. Ugyanis a szellemi erővel kimondott szavak előtt nincs akadály. Mert nem a nyelvtani jelentés, ami hat a természetes világra, hanem a nyelv szellemi tartalma.

Elhangzott dalok

 • Van egy ösvény
 • A dicséret szimfóniája
 • Megrendülnek mind a hegyek
 • Hittel
 • A hit útján
 • Kiálts az Úrnak, te föld

Elhangzott igék

 • Jakab levél 3,2-12.
 • Példabeszédek könyve 18,21.
 • Máté Evangéliuma 15,11.; 18-20.
 • Máté Evangéliuma 12,34-35.
 • Márk Evangéliuma 11,22-24.