2013. május 26. | Hogyan lehetsz felkent hívő?

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A kereszténnyé váláshoz hívővé kell lenni, és be kell töltekezni Szent Szellemmel. Az isteni szeretet bizonyítéka a Messiás megtestesülése, és az, hogy Isten engesztelő áldozatot adott a világnak. Ő a világot Jézuson keresztül szereti, így ahhoz, hogy élvezhessük Isten szeretetét, el kell fogadnunk Jézus engesztelő áldozatát. Ez a szeretet az Ő szellemének kiáradásával jut az emberhez. A szellemi és lelki folyamatok mellett külső cselekedetekre is szükség van: el kell szakadni a bűnöktől, meg kell vallani Isten igéjét és meg kell keresztelkedni vízben. Az üdvösséget az evangélium hallgatása által lehet birtokba venni.

Elhangzott dalok

  • Soha nem leszek többé ugyanaz (remix: ifj. Balogh Ferenc)
  • Mindig Őbenne bízni (szerző: Varga Szabolcs)
  • Szent színed elé járulunk (remix: ifj. Balogh Ferenc)
  • Soldier - Katonája vagyok az Úrnak (Hillsong United, átdolgozás: Fejes Zoltán)
  • Szívem szomjazik Utánad, Uram (szerző: Kötő Gabriella, remix: ifj. Balogh Ferenc)
  • Magyarország fölött az ég (szerző: Pajor Tamás, átdolgozás: Fejes Zoltán)

Elhangzott igék

  • Apostolok Cselekedetei 19,1-7.
  • Máté Evangéliuma 24,12.
  • Efézusi levél 1,13.