2012. május 20. | Hogyan reagáljunk Isten Igéjére?

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Isten azért küldte el a Fiát, hogy az elveszett javakat visszaszerezze az emberek számára. Így tehát a kulcs dolog, amire a hit irányul a remélt, nem látott dolgok. Ezeket pedig Isten Igéje hordozza, közvetíti és ülteti be az ember szívébe. Ebből következik, hogyha nincs hallgatás nem tud az ember kapcsolatot felvenni Isten javaival. Tovább az is nagyban befolyásolja Isten munkájának hatékonyságát, hogy az emberek hogyan viszonyulnak Isten Igéjéhez illetve, hogy megfelel-e a prédikátor a bibliai követelményeknek. Ezek pedig a hit, felkenetés, küldetés és Isten Igéjéhez való helyes viszonyulás.

Elhangzott dalok

  • Élet árad most rám
  • Nincsen más
  • Tánc, tánc, csak érted van a tánc
  • Hajnalcsillag, feljöttél a homályban

Elhangzott igék

  • Apostolok Cselekedetei 8,5-12.