2012. április 8. | Hogyan ismerjük fel, hogy Jézus a Krisztus?

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az evangéliumi keresztény hit nem vallási eszmén, mitológián, hanem történelmi tényen alapszik. A húsvét lényegét csak egy történelmi eseményből lehet megismerni, ez Názáreti Jézus Krisztus keresztáldozata és feltámadása. Lukács evangéliumának első versei alapján tudjuk, hogy a szerző szemtanúkat keresett fel, illetve minden információt ellenőrzött, ezért az evangélium valójában egy jegyzőkönyv. A Biblia hitelesen tárja elénk ezeket az igazságokat. A pészach szó jelentése: elkerülés. Ez az Ószövetségben a harag és csapás elkerülését jelenti, míg az Újszövetségben arra irányul, hogy az ember kikerül a Sátán hatalma alól.

Elhangzott dalok

  • Dicsérjétek az Urat
  • Megváltott engem (A kő már elgördült)
  • Akit megtisztított a vér
  • Úszik a vizeken az üzenet
  • Oly jó kegyelmed
  • A váltságdíj

Elhangzott igék

  • Lukács Evangéliuma 1,1-4.
  • Lukács Evangéliuma 24,13-25.