2010. június 13. | Mentsd meg az életedet!

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A világ sokkal jobban hasonlít ma Szodomára és Gomorára, mint eddig valaha. Nagyon fontos tudni: közel van a számadás ideje, Isten hosszútűrésének egyszer vége lesz. Erre jel például napjainkban a sok természeti csapás is. Az Úr ezt a korszakot le fogja zárni, és elkezdődik a végrahajtás ideje, amint tetőpontra jut a törvénytelenség, a bűn, az Isten elleni lázadás. Felmerül a kérdés: hogyan menthetjük meg az életünket? Első lépésként el kell fogadnunk az Úr küldöttjét, a názáreti Jézust. Ő az a személy, aki ki tud hozni az erkölcstelenség, a bűn hatalma alól. Ezt követve szükséges Szellemtől és víztől újjászületni, továbbá megőrizni a Jézussal való személyes kapcsolatot, közösséget. ;

Elhangzott dalok

 • Engem felhoztál völgyek mélyéről (Téged vár a föld)
 • Hallgasd csak, zeng egy új dal (Új hallelúja)
 • Neved magasztalom én Uram
 • Jöjj, ez a tánc, tánc…
 • Tűz borított el engem (Kell egy szó)
 • Túlárad a szívem, lelkem
 • Itt vagy már közel
 • Oly közel jöttél

Elhangzott igék

 • Mózes I. könyve 19,1-17.
 • Mózes I. könyve 19,24-26.
 • Lukács Evangéliuma 17,26-30.
 • Róma levél 1,23-25.