2009. január 11. | Jehova Nisszi

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Nem lehet olyan nyugvópontot találni a földi életben, ahol megszűnnének a kihívások. ;A sikerhez az emberi erőre is szükség van. Az ima és az emberi erőfeszítés együttesen garantálja a sikert. Hatékony, jó motivációból való imára van szükség. ;Ne pszichikai módon álljunk hozzá a természetes dolgokhoz, mert Isten kész segíteni nekünk a természetes gondjainkban is. ;Meg kell ragadni Isten kezét, és Isten elé kell állni a szükségeinkkel és a céljainkkal. ;Isten törvényét azonban ;mindenkor tiszteletben kell tartani, mert az ima e nélkül nem jut fel az Úr elé. Fontos, hogy idegen istenhez és bálványokhoz ne imádkozzunk, mert ezek eleve kudarcra vannak ítélve.

Elhangzott dalok

 • Ez a ház kősziklán épült
 • Örülj, örvendj, énekeljél
 • Engem felhoztál völgyek mélyéről (Téged vár a Föld)
 • Bízzál az Úrban (Jerikó falai leomlanak)
 • Öröktől fogva vártál
 • Szent vagy, szent vagy
 • Szép minden tél és nyár

Elhangzott igék

 • Mózes II. könyve 17,8-16.
 • Lukács Evangéliuma 18,1.
 • Máté Evangéliuma 6,34.
 • Zsidó levél 4,14-16.
 • Mózes II. könyve 20,3-5.
 • Máté Evangéliuma 12,34.
 • Zsoltárok könyve 8.
 • Zsoltárok könyve 115,3-8.
 • János Evangéliuma 16,24.
 • Róma levél 8,32.
 • Jakab levél 4,1-3.