2009. február 8. | Ne járj két úton!

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Izraelben az idegen istenek kultuszai keveredtek a Mózesnek adott kijelentésekkel. Vallási relativizmus határozta meg az ószövetségei Izrael életét, aláásta jövőjét, majd összeomlásának is ez volt az elsődleges oka. A Jézabel által behozott új vallási rendszer összezavarta Izrael népét, képtelenek voltak különbséget tenni jó és rossz között. Izrael Istene a kinyilatkoztatás Istene. Hosszú éveken át embereken keresztül nyilvánítja ki magát. A próféták konkrét történelmi eseményben vagy időben kapták meg a kinyilatkoztatásokat, így tudták közvetíteni Isten valóságát. Isten Izrael népén keresztül mutatja meg a Földön élő népeknek a bánásmódját. Szétszóratás vár minden nemzetre, ha Istennel szembefordul.

Elhangzott dalok

 • A Te szereteted mindent újjá tesz
 • Neved magasztalom
 • Serkenj fel, te hárfa, te lant
 • Volt egyszer egy olyan vasárnap
 • Ha a Nap felkel
 • Indul már a nép
 • Túlárad a szívem, lelkem
 • Régi álmok köddé válnak

Elhangzott igék

 • Róma levél 11,22.
 • Apostolok Cselekedetei 4,12.
 • Jób könyve 19,26.
 • Sámuel I. könyve 15,22.
 • Jakab levél 4,6.