2005. október 23. | Az Úr a te hű pásztorod

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Ahogyan az elkóborolt juh nem képes magától a gazdájához visszatalálni, így van ez az elveszett, bűnös emberekkel is. Egyetlen ember sem képes magától Istenhez megtérni, mivel a megtérést Isten kezdeményezi. ;Az Istennel való találkozás első lépését az Úr tette meg, azáltal, hogy a Názáreti Jézus személyében hús-vér emberi testben lejött a földre, kiüresítette magát isteni dicsőségéből és önként elszenvedte a halált a golgotai kereszten. A második lépést viszont az embernek kell megtenni azzal, hogy válaszol a Jó Pásztor hívására, felszámolja Istentől független, lázadó életmódját és szívében Isten felé fordul és átadja Neki az életét.

Elhangzott igék

  • Lukács Evangéliuma 15,1-15; 10.
  • Róma levél 3,9-3; 12.
  • Filippi levél 2,6-2; 9.
  • Zsoltárok könyve 100,3.
  • Zsoltárok könyve 23,1-23; 4.