2006. július 2. | A Messiás földi szolgálata a próféciák fényében

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az ószövetségi próféciák alapján igazolhatjuk a Messiás hitelességét. A próféciák előre jelezték a Messiás születési helyét, szolgálatának helyszínét, tevékenységének jellemzőit, üzenetének lényegét, szóltak az előtte fellépő prófétáról, sőt arról a személyről is, aki az árulója lett. Több száz évvel előtte kijelentették, hogy a Messiásnak Betlehemben kell megszületni, názáretinek fogják nevezni, megjelenését egy nagy hatású próféta fogja előkészíteni, sok csodát tesz majd, örömhírt szól a népnek, és közvetlen bizalmasa fogja elárulni. Ha az evangéliumokban a názáreti Jézus Krisztus életét figyelmesen végigolvassuk, kiderül, hogy Ő az, akiről a próféciák szólnak, vagyis Ő a Messiás. ;

Elhangzott igék

 • Mikeás könyve 5,2-4.
 • Ézsaiás könyve 11,1.
 • Zakariás könyve 6,12.
 • Hóseás könyve 11,1.
 • Máté Evangéliuma 2,14-15.
 • Ézsaiás könyve 40,3-5.
 • Máté Evangéliuma 3,3-6.
 • Ézsaiás könyve 9,1-2.
 • Máté Evangéliuma 4,12-16.
 • Ézsaiás könyve 35,4-6.
 • Máté Evangéliuma 11,3-6.
 • Mózes V. könyve 18,18-19.
 • Ézsaiás könyve 61,1-2.
 • Zsoltárok könyve 41,10.
 • Zakariás könyve 11,12.