2005. május 1. | Az új Exodus

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az utolsó időkben megjelenik majd az Antikrisztus, aki a Templomot meg fogja szentségteleníteni azáltal, hogy saját magát kiáltja ki benne Messiásnak. Ez a Biblia Istenében hívő zsidókat egyértelműen fel fogja háborítani, mivel ez a lépés a Tízparancsolattal szembenálló cselekedet. A próféciák előrejelzése szerint ekkor fognak kimenekülni a pusztába, ahogy annak idején Mózes vezetésével is oda vezetett az útjuk, ám itt az Úr nem kőtáblákra vésett törvényt ad nekik, hanem beszédeit a szívükbe fogja felírni. Így lép be Izrael az Újszövetségbe és ugyanúgy fogják dicsérni, magasztalni az Urat, mint az ószövetségi törvényadáskor Miriam.

Elhangzott igék

  • Máté Evangéliuma 24,15-22.
  • II. Thesszalonkia levél 2,3-4; 7.
  • Jelenések könyve 12,6; 13-14.
  • Ezékiel könyve 20,35-38.
  • Hóseás könyve 2,13-15.