2006. december 31. | Aktuális próféciák

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Sokakat foglalkoztat az a kérdés, hogy melyek azok az események, amelyek átviszik a világot az utolsó évhétbe, és mikor áll fel az az apokaliptikus színpad, ahol elkezdődik a Jelenések Könyve. Jézus feltámadása után Isten meghosszabbította a történelmet az úgynevezett kegyelmi korszakkal. Az utolsó időkben a világot szélsőségek fogják jellemezni. A jó és a rossz együtt növekszik, amíg mindkettő el nem jut a teljességre, Isten nem engedi meg az igazságszolgáltatást. Mind a jónak, mind a rossznak egy-egy ember lesz a végcélja. Míg az előbbié Jézus Krisztus, az utóbbié az Antikrisztus. Végül mindenki e két személy között fog választani. ;

Elhangzott igék

  • Máté Evangéliuma 28,18-20.
  • János Evangéliuma 1,17.