2002. június 16. | Isten Országa Jézus Krisztus tíz szűz példázata alapján - 2. rész

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Izrael Messiástól való elszakadása időleges. Ezalatt a nemzeteknek kell beáramlani Isten országába. Amikor visszatér a Messiás, Izraelnek léteznie kell. A tíz szűz példázata az utolsó időkre vonatkozik. Az Egyház és Isten országa elválaszthatatlan. Jézus és az emberek között olyan viszony kell, hogy kialakuljon, ami hasonlít a vőlegény és menyasszony kapcsolatához, mely bensőséges, személyes és szereteten alapul. A kapcsolat kialakítója a kijelentés. Az emberek szelleme meg fog világosodni a Messiással kapcsolatban. Az Ige a szellemmel a szívbe jutva világosságot hoz létre. Ha világosságban van az ember, akkor bekerül Isten jelenlétébe. ;

Elhangzott igék

  • Királyok I. könyve 8,29; 41; 43.
  • Róma levél 11,25-27.
  • Máté Evangéliuma 25,1-13.
  • II. Korintus levél 4,6-7.
  • Példabeszédek könyve 20, 27.