2005. január 2. | Mi lesz a jele a világkorszak végének?

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A Bibliában események jelzik az időt, amelyek Isten tökéletes tervében vannak. Az ember csak a jelent tudja megélni, de a jövőre vonatkozóan Isten akarata fog megvalósulni. A legfontosabb cél, hogy az életünket Isten Igéjére helyezzük. Az emberek közel 6000 éve küszködnek, hogy békét és biztonságot hozzanak létre. Ez az utolsó időkben sikerül is egy rövid időre, de hirtelen összeomlik minden, és elkezdődik a vajúdás időszaka, amit a megcsalattatás, a háborúk hírei, és a természeti katasztrófák jelzik, és ez a nagy nyomorúságba torkollik. Az Úr vissza fog jönni, és véget vet a szenvedésnek és a nagy nyomorúságnak.

Elhangzott igék

  • Máté Evangéliuma 24,1-8.
  • Jakab levél 4,13-16.
  • I. Thesszalonika levél 5,3.
  • János Evangéliuma 16,19-22.
  • Lukács Evangéliuma 21,25-26.
  • Lukács Evangéliuma 13,1-5.