2002. április 21. | Isten tisztelete és dicsérete

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A Törvény korszakában Isten jelenléte a frigyládán volt, és a dicséret rendtartások szerint zajlott, célja pedig a javak megszerzése volt. Ezzel szemben az Újszövetségben Isten sekinája, dicsősége Jézusban jelent meg, aki közvetítő lett Isten és ember között. Itt a cél az újjászületés, a megigazulás és a kegyelemből való részesülés, amelyek után Isten törvénye az ember szívébe kerül. Amikor ez a természetcsere megtörténik, az ember képes lesz az Atyát szellemben és igazságban imádni, és jelenlétének hordozójává válni. Az utolsó időkben Isten helyre akarja állítani a Dávid-korabeli dicséretet, amely örömmel, hangosan és teljes erőbedobással zajlott. ;

Elhangzott igék

  • Zsidó levél 9,1. 6-7. 11-12. ; 10,16.19-20.
  • János Evangéliuma 4,22-24.
  • Apostolok Cselekedetei 7,48-51.
  • Kolosse levél 2,23.
  • Zsoltárok könyve 22,4.
  • Krónika I. könyve 15,12-16. ; 13,8.
  • Apostolok Cselekedetei 15,16.