2004. december 26. | A Betlehem üzenete

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Mit kell ahhoz tenni, hogy a názáreti Jézussal való találkozás megismétlődjön az életünkben, és felkészüljünk az Úr visszajövetelére? Az egyik legfontosabb dolog a hívők számára, hogy megcselekedjék azokat a dolgokat, amiket Isten mond nekik. Azokat az embereket fogja igazolni a jövő, akik várják, hogy Isten az ő ígéretét be fogja teljesíteni, és erre építik az egész életüket. Ki kell tartanod, mert lehet, hogy amikor a legnagyobb bajba kerül az életed, Isten megjelenése akkor áll a legközelebb hozzád. Istenben nem akkor kell hinni, amikor már nyilvánvalóvá vált a dicsősége, hanem akkor, amikor minden ezt cáfolja.

Elhangzott igék

  • Lukács Evangéliuma 2, 8-20.
  • Máté Evangéliuma 14, 23-27.
  • Máté Evangéliuma 24, 42-44.
  • Ézsaiás könyve 60, 2.
  • János Evangéliuma 14, 1-4.
  • Máté Evangéliuma 24, 37-39.
  • Ézsaiás könyve 38, 18-19.
  • Éfézusi levél 1, 6.
  • Hóseás könyve 6, 1-3.
  • Ézsaiás 25, 6-8.