2004. szeptember 5. | Ítélet márpedig lesz

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A bírói hivatal eredetileg az Atyáé volt, de ő erről lemondott, és az ítélettétel jogát átadta a Fiúnak, hogy ugyanolyan tisztelet övezze a Fiút, mint az Atyát. Mivel egy ember engedetlensége által került az emberiség ítélet alá, Isten azt akarta, hogy az ítélet megvalósítása is egy emberen keresztül történjen. A bírói tisztség első feladatköre a rossz felszínre hozatala és annak elválasztása a jótól, a második pedig az igazságtalanság megsemmisítése a büntető ítélet által. Az ige a világmindenség alapja; a törvénytelenség ennek az oszlopait rengeti meg, ezért Isten helyre akarja állítania a törvényt, hogy el tudjon jönni Isten országa.

Elhangzott igék

  • János Evangéliuma 5,22-23.
  • János Evangéliuma 5,26-27.