2004. június 13. | A Szellem az, amely megelevenít

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az Istennel való kapcsolat előfeltétele a szomjúság, ami a szellemünk igénye a természetfölötti iránt. Ahhoz, hogy Isten hatalmával és jó szellemével találkozhasson az ember, Jézusra van szüksége, mert ő az ajtó. Az élet fenntartója a szellem, ami az anyagban ölt formát. Az ember szelleme a bűnbeeséskor meghalt, de Isten azért bocsátja ki a szellemét, hogy az ember újjászülessen, vagyis a szelleme életet kapjon. Az újjászületett szellem meg tudja áldani a biológiai életet, és be tudja tölteni azt a feladatot, amire Isten rendelte. Az egyik képessége az intuíció, amely a dolgok lényegének megragadása, és belelátás Isten titkaiba.

Elhangzott igék

  • János Evangéliuma 7,37-39 .
  • Prédikátor könyve 12,9.
  • Jób könyve 34,13-15.
  • Zsoltárok könyve 104,29-30.
  • Apostolok Cselekedetei 2,32-33.