2010. május 30. | Az Élet Szelleme és a lelkiismeret

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az újjászületés egyik legfontosabb szellemi megtapasztalása, eseménye az, hogy a szellemünk fölszabadul a halál szelleme alól, életet kap, és ez az élet hozza létre a közösséget a Szent Szellemmel. A lelkiismeret erkölcsi területen játszik fontos szerepet, ami tulajdonképpen az ember szellemének munkája, a szellemének hangja az emberben. Lelkiismeretünk nem tud függetlenül, csupán az érzékszerveink megtapasztalása szerint helyesen dönteni, hanem csak a Szent Szellem uralma és vezetése alatt tud helyesen működni, bizonyságot tenni a cselekedeteinkről, hogy helyes vagy helytelen dolgot tettünk. Így válunk igaz, jó, erkölcsi lényekké.

Elhangzott dalok

 • Indulok, mert te Jézus
 • Tánc, tánc, csak Érted van a tánc
 • Ma még az ég (Megvan az élet titka)
 • A szívem, a lelkem, mi lüktet
 • Áradj rám
 • Micsoda az ember (Mi Urunk, mily felséges)
 • Nincs bánat, nincs elmúlás
 • Erőm Te vagy

Elhangzott igék

 • János Evangéliuma 16,8.
 • Róma levél 2,15.
 • I. Korinthus levél 4,3-5; 4,4; 14,3-4.
 • Apostolok Cselekedetei 24,16.