2003. március 23. | Isten munkájának ismérvei

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Amikor Isten munkálkodik, az emberek életében látható változás történik. Isten szolgáinak tevékenysége mellett azonban mindig megjelennek a hamis utánzatok. Az a jó szellem, amelyik Krisztust magasztalja föl, az ő keresztáldozatát és üdvözítő kegyelmét helyezi középpontba. Ennek három fő pontja van: az első az engesztelés, amely által megtört az Isten és ember közötti ellenséges viszony, és létrejött a tökéletes emberi természet. A második a váltság, amelyben Jézus kifizette az árat a sötét erőknek, hogy az emberek átmehessenek a halálból az életbe. A harmadik pedig a helyettesítés, amelyben Jézus magára vette a bűnöket és azok következményeit.

Elhangzott igék

 • Máté Evangéliuma 7,15-20.
 • I. János levél 4,1.
 • I.Thessalonika levél 5,19-22.
 • Titus levél 2,11-13.
 • Apostolok Cselekedetei 1,4-5; 8.
 • János Evangéliuma 7,37-39.
 • Apostolok Cselekedetei 2,38-39.
 • Máté Evangéliuma 12,25-26; 43.
 • Kolosse levél 2,15.
 • Máté Evangéliuma 10,1; 7-8.
 • I.Korintus levél 2,4.