2003. július 6. | A Szent Szellem gyümölcsei

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Bizonyos szellemi valóságok az ember életében Isten szellemének munkája által jönnek létre. A szellemi gyümölcsök a Szent Szellem belső tulajdonságait jelenítik meg az emberi természetben. Ezek a gyümölcsök akkor tudnak megjelenni, ha az ember fel van kenve Szent Szellemmel. Az Isten Szellemének belső természete átitatja az emberi természetet, és ennek válnak alapjává a Szellem gyümölcsei. Az újjászületés lényege, hogy az ember szívében, lelkében olyan lényegi változások menjenek végbe, amely eredményeként teljes legyen Isten szellemével az ember. Természetének lényegét a szeretet, az öröm és a békesség kell, hogy alkossa.

Elhangzott igék

  • Galátzia levél 5, 22.
  • Efézusi levél 3, 18-19.
  • I. János levél 4, 7-11.
  • Róma levél 5, 5.
  • János Evangéliuma 6, 16.