2003. január 26. | 10. parancsolat - 1. rész

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az illegális, gonosz vágyak tilalmáról szól a 10. parancsolat. Ez minden bűnös cselekedetet alapja, melyek forrása az ember lelkében van. A gonosz vágyak szembeállítják az embert Isten törvényével. Az ember az alábbi három területen lett megkísértve: a test kívánsága, a szem kívánsága, az élet kérkedése. Az illegális kívánság kívülről jött az ember lelkébe. Aki enged ezeknek, az maga is gonosszá válik. A kísértés soha nem Istentől származik, hanem a Sátántól, akinek célja az ember lényében nyugvó gonoszság szellemi gyökerének felélesztése. Jézus legyőzte az ótermészetet, mert Isten igéjére támaszkodott. Az újjászületéskor nyerheti meg az ember Jézus tiszta természetét.

Elhangzott igék

  • Mózes II. könyve 20,17.
  • Mózes I. könyve 3,1-6.
  • Jakab levél 1,13-14.
  • Efézusi levél 4,22.
  • Máté Evangéliuma 4,3-11.