2003. január 12. | Ne tégy a felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! - 2. rész

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Amikor az ember bűnt követ el, a szellemében félelem jön létre, a félelem pedig bizonytalanságot hoz létre Istennel kapcsolatban. Mivel minden ember szelleme Istentől származik, a bűn uralma alatt az ember szellemében Isten ítéletétől való félelem jön létre. Ezt gyakran az ember úgy próbálja felszámolni, hogy a felebarátját kezdi el hibáztatni, vádolni. Pál apostol azt mondja, hogy ez által válik az ember menthetetlenné. Ha az ember nem kötelezi el magát az igazság és a jó mellett, akkor sodródni fog, és alkalom adtán rossz döntést fog hozni. De amikor az ember elkötelezi magát, azzal bizonyos befolyási forrásokat kirekeszt a szívéből és a lelkéből.

Elhangzott igék

  • Mózes II. könyve 20,16.
  • Sámuel I. könyve 22,8-13; 26.
  • Róma levél 2,1; 3.
  • Zsoltárok könyve 52,4-7.
  • Eszter könyve 3,1-11; 13.