2003. január 5. | Ne tégy a felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! - 1. rész

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Minden ember Istenhez tartozik mint teremtmény, és minden ember jogai fölött a Teremtő őrködik. Az istenkeresés szabadságot tételez fel. Az emberi mivoltból származik az ember jó hírhez, tisztességhez és becsülethez való joga. Ezeket nem kell kiérdemelni, mert Isten a képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. Az ítéletalkotás alapja az igazságosság, a tények, a cselekedetek és a személyválogatás nélküliség. A hamis tanúskodásban az ember valótlant állít, vagy a tényeket eltorzítja és hamis értelmezést ad nekik. Aki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte, mert a törvény betartása a szeretet.

Elhangzott igék

  • Mózes II. könyve 20,16.
  • Róma levél 13,8-10.
  • Királyok I. könyve 21,8-13.
  • Királyok I. könyve 21,19; 23-25.
  • Mózes V. könyve 19,18-19.
  • Mózes II. könyve 23,1-3.