2002. szeptember 22. | Korszakok és szövetségek a Bibliában - 5. rész

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Egyetlen ember sem tud cselekedetek által megigazulni, mert nem tud önmagának igazságot szerezni. Az ember meg lett fosztva az igazságtól, viszont így Isten előtt bűnösnek minősül. Az igazságot Istentől lehet megnyerni, ha elismerjük az Ő mindenhatóságát, amint azt Ábrahám is tette. A már megigazult ember birtokba veheti Isten áldásait, illetve fel lett mentve a bűn és annak következményei alól, így a kárhoztató ítélet alól is. Ennek következtében Isten és ember között személyes kapcsolat jöhet létre. Ha valaki Ábrahám hitének nyomdokán jár, akkor Isten etnikai hovatartozásától függetlenül megigazultnak nyilvánítja.

;

Elhangzott igék

  • Mózes I. könyve 15, 5-6.
  • Róma levél 4,1-5.
  • Mózes I. könyve 15,9-18.
  • Mózes I. könyve 17,10.
  • Róma levél 4,9-12.