2002. augusztus 18. | Az idők jelei

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Isten célja, hogy a Föld hasonlóvá váljon a Mennyhez, egybe legyen szerkesztve vele a Messiásban. A megváltott embereknek céljukká kell tenniük, hogy helyreállítsák embertársaik és a világ üdvösségét is. A Messiás visszajövetelekor véget ér ez a világkorszak. Ennek előjelei: természeti katasztrófák, csapások, gazdasági válságok. Ezek a csapások váratlanok lesznek, és minden eddiginél nagyobb pusztító erő fog megjelenni bennük. Az új és a régi világrendszer konfliktusa miatt lesznek ezek a katasztrófák. Az apokaliptikus eseménysorozatokra fel kell készülni, mert az Ige be fog teljesedni és Jézus vissza fog térni.

Elhangzott igék

  • Máté Evangéliuma 6,9-10.
  • Efézusi levél 1,9.
  • Máté Evangéliuma 24,1-3;7-8.
  • Lukács Evangéliuma 21,25-27.
  • I. Thessalonika levél 5,1-3.
  • Hóseás könyve 6,1-3.
  • II. Péter levél 3,8-9.