2007. január 21. | Isten országának jelei

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az idő azért teljesedett be, mert az Ige testté lett Jézus Krisztusban, vagyis bejött ebbe a világba a romolhatatlanság, az örökkévalóság, az isteni erő. Ez azt jelenti, hogy egy új korszak jött el, aminek középpontjában a Messiás áll. Jézus feladatkörei megegyeztek a mi mostani feladatainkkal: a kenet általi igehirdetés, a töredelmes szív meggyógyítása, a démonoktól való megszabadítás és a lesújtottak felszabadítása. Ha ezeket betöltjük, akkor Isten szolgáivá válunk. Isten országának örömhírét, az evangélium hirdetését rendszeresen gyógyulások és démonoktól való szabadulások kísérték, ahogy ennek manapság is lennie kell.

Elhangzott igék

  • Márk Evangéliuma 1,15-28.
  • Lukács Evangéliuma 4,18-19.
  • II. Péter levél 1,21.
  • I. Korintus levél 2,4.
  • Efézusi levél 6,12.