2002. június 2. | Honnan származik az ember élete, jóléte?

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A kapzsiság és a telhetetlenség abból a tévhitből fakad, hogy az ember jóléte a vagyonból, és más gazdasági sikerekből származik. Jézus szerint viszont annak feltétele, hogy az ember jól élhessen, legelőször is az, hogy ezeket kidobja az életéből és a szívéből. A telhetetlenség másik vonása, hogy az emberben megsemmisül a természetfölöttire, Isten személyére való érzékenység. A bűnbe esés után az embernek megszűnt a szellemi élete, csak a fizikai, lelki élet maradt meg benne. De Isten már Mózes idejében visszaadta népének az élet lehetőségét a parancsolatok által, Jézus által pedig minden ember számára új életet adott. ;

Elhangzott igék

  • Lukács Evangéliuma 12, 13-31.
  • Prédikátor könyve 5, 15.
  • Zsoltárok könyve 8, 5-7.