2002. március 17. | A kereszténnyé válás alaplépései - 2. rész

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A názáreti Jézusba vetett hit legyőzi a világot, ez a hit a győzelem! A kérdés: hogyan lehetünk krisztusi emberek, azaz Krisztust követő és felkent személyek? A kereszténység tartalma csak akkor tud megvalósulni, ha az ember Isten Igéjére építi fel az életét. Ott van Isten, ahol az Ő Igéje. Valaki mondhatja magát kereszténynek, de végig kell mennie az alaplépéseken, hogy bibliai értelemben tényleges keresztény legyen. Jézusnak és az apostoloknak is szükségük volt erre. Először az embernek felkent állapotba kell kerülnie, utána válik képessé Krisztus követésére. Az alaplépések nélkül Krisztus követése eredménytelen és sikertelen. ;

Elhangzott igék

  • Máté Evangéliuma 3;14-16.
  • Lukács Evangéliuma 4;1.
  • János Evangéliuma 1;35-37.
  • Lukács Evangéliuma 10;20.
  • Apostolok Cselekedetei 2;1-4.
  • Apostolok Cselekedetei 8;5-8.
  • Apostolok Cselekedetei 8;12.
  • Apostolok Cselekedetei 8;14-17.