2001. december 9. | Hogyan jön létre a szívben a keresztény hit?

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az emberek Jézusról való véleményüket a tapasztalatuk alapján alkották meg. Mindenkinek az életében felmerül az a kérdés, hogy kinek mondja Jézust. Péter válaszában benne volt az, hogy hogyan lehet személyesen megismerni Jézust. Testi, lelki és szellemi kijelentésből származóan lehet megismerni a Messiást. Szellemi kijelentésre van szükség ahhoz, hogy a szívben bibliai hit jöjjön létre. A Szent Lélek egyik legfőbb feladata a kijelentés. Mivel Isten szellem, ezért természettudományos dolgokkal nem lehet bizonyítani a létezését. A bibliai hit örökkévaló dolgokra, folyamatokra vonatkozik, benne van Isten természete. ;

Elhangzott igék

  • Máté Evangéliuma 16,13-19.
  • János Evangéliuma 16,13-14.
  • I. Korintus levél 12,3.
  • Zsidó levél 11,1.
  • Róma levél 10,8-10.