Teológia | Hit, üdvösség

Hogyan egyeztethető össze a logikus gondolkodás és Isten keresése?

Fontosnak tartom a logikus gondolkodást, de ez önmagában nem elég az Istennel való kapcsolattartáshoz. Ha az ember intellektuális szinten mozog, akkor kizárja magát Isten jelenlétéből, mert Ő nem intellektus, hanem szellem. Jézus mondja az Atyáról, hogy szellem, aki olyan imádókat keres, akik szellemben és igazságban imádják Őt. Ezért szükséges, hogy az ember először a szellemében újjászülessen, és a szelleme megszabaduljon a halál szellemétől. Ezután az ember szelleme újra központi tényező legyen a személyiségében, és ennek az uralma alá kerüljön az értelem, akarat, érzelem. Csak így állhat helyre a személyiségében az a harmónia, amit Isten teremtett. Ha ez nem történik meg, akkor az ember vagy degenerált lényként, vagy pedig másolatként él, elveszíti az eredetiségét. Az ember eredetisége a szellemiségével áll összefüggésben, amit akkor tud megtalálni, ha Istennel szellemben és igazságban van kapcsolata. Az intellektuális atmoszféra fontos a földi, természetes dolgok megértésében, azokkal kapcsolatos eligazodásban, de Isten megismerése egy magasabb szintet követel meg. Pál apostol hangsúlyozza, hogy az ember szellemi, és ne pszichikai ember legyen. A szellemi ember képes felfogni Isten dolgait, ellenben a pszichikai ember – bár lehet intellektuálisan nagyon magasan képzett – nem tudja felfogni Istennek a dolgait. Isten dolgainak lényege és természete szellemi, és nem pszichikai. Pszichikaival nem lehet megragadni a szellemit, de a szellemi meg tudja ragadni a pszichikait. Ezért fontos az újjászületés, és az, hogy az újjászületés után az ember szellemi ember legyen. Az újjászületett szellem legyen a legfontosabb, ennek uralma alatt legyen az intellektus, minden szellemi, lelki és fizikai képessége az embernek. Hangsúlyozzuk, hogy az emberek töltekezzenek be Szentlélekkel, mert csak Ő tudja helyreállítani azt a harmóniát, amit az ember elvesztett a bűnbeeséskor, így tud az ember önmagával is és Istennel is békességben, harmóniában élni és szolgálni Őt.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2011.07.03