Életmód | Keresztény életmód

Helyén való keresztényként örülni Bin Laden halálának? Ítélkezhet felette egy hívő, amikor meg van írva, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltess?

Bin Laden halálát nem örömmel, inkább sajnálattal kell fogadni, mert nem jó hír a gonosz ember halála sem. A keresztényeket sem mentesíti Isten az ítélethozatal alól. A korinthoszi egyházat Pál apostol a hamis toleranciájuk miatt intette meg, mert megtűrték az Isten elleni cselekedeteket a közösségen belül. Kifejti a hozzájuk írt első levelében, hogy az egyházi életet, értékeket fenyegető magatartásokkal szemben a keresztények feladata a szellemi, erkölcsi ítélet gyakorlása. Ennek elmulasztását az Újszövetség bűnnek tulajdonítja. Ellenben az apostol kiemeli azt is, hogy nem a hívők feladata a világi emberek fölötti ítéletmondás. Ez nem azt jelenti, hogy egy általános állapotot, vagy egy ország helyzetét ne ítélhetnék meg. De azokhoz az emberekhez, akik nem járnak Istennel, erkölcsi szempontból toleránsabban kell viszonyulniuk, mint a Krisztus testéhez tartozókhoz. Az ítélkezés az államhatalomnak, a hatósági, igazságszolgáltató szerveknek viszont kötelességük, másképp a közrendet, a törvény uralmát nem lehet fenntartani. Ezzel a keresztényeknek is együtt kell működniük.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2011.05.15