Zsidóság, Izrael | A zsidóság történelme

Igaz-e, hogy a palesztin szó azt jelenti, hogy 'Istennel harcol', tehát Palesztina tulajdonképpen Izraelt jelöli?

A mostani tudományos vizsgálatok eredményeképpen azt lehet mondani, hogy a Filisztea, vagyis a palesztin szó a 'pleset' sémi eredetű földrajzi névből származik, ami felcserélhető fogalom a filiszteusok földjével. A Filisztea és a filiszteus szavak a 'palask' igére vezethetők vissza, ami vándorlást, kivándorlást jelent. A héber 'pleset' szóból a hellenizáció nyomán lett a görög ’paleisztiné’ szó, és aztán a latin változatú ’Palesztina’. Ez lett Hadrianus óta az egész leigázott Júdea provincia neve. A brit mandátum idején a latin Palesztina nevet újították meg, így minden etnikum, amely ott élt - legyen akár arab, zsidó vagy örmény -, palesztin lett. A földrajzi, illetve közigazgatási névként használt Palesztina nem jelent nyelvet, sem népet. Nem igaz tehát Martin Note német teológus állítása, aki először vette észre, hogy a görög birkózó vagy ellenfél szó, a 'paleisztész' hasonlít a 'paleisztiné' szóra, ami alapján a Palesztina szót Izraelre vonatkoztatta. Nem azonosíthatjuk a Palesztina kifejezést Izraellel vagy Júdeával, mert az egy földrajzi térséget jelöl, azt a helyet, ahol a filiszteusok éltek, ami ma Gáza és környéke.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2010.04.11