Teológia | Jézus Krisztus

A zsidók istengyilkosságot követtek el vagy az isteni akarat végrehajtói voltak azzal, hogy Jézust keresztre feszítették?

Az istengyilkosság egy tévhit. Jézus Krisztust több szervezet is halálra ítélte, először a Szanhedrin, majd Pilátus ítélte el annak ellenére, hogy meggyőződött volna Jézus ártatlanságáról. A Szanhedrin nagyon rossz döntést hozott, de tagjai vallásos csalás áldozataivá váltak, meg voltak róla győződve, hogy Jézus istenkáromló, saját tradícióik fogságában voltak. Végül Heródes is megvizsgálta Jézus ügyét és Ő is helybenhagyta az ítéletet. Miután mindhárom testület jóváhagyta a halálos ítéletet, átadták a római katonáknak, és ők hajtották végre az ítéletet. Az akkori zsidóság vezetői vettek részt az ítélet meghozásában, nem az egész zsidóság. Kétségtelen, hogy ez eleve el volt rendelve, Isten már az örökkévalóságban elhatározta, hogy engesztelő áldozat által váltja meg az emberiséget. Nyilvánvaló volt előtte, hogy az emberek bűnbe fognak esni. Isten nagyon jól tudta, hogy a Messiásnak erőszakos halállal kell meghalnia tudta, hogy csak halálos ítélet által tudja elvégezni a küldetését. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a halálra ítélők, illetve a kivégzők mentesülnek a felelősség alól. Voltak, akik Jézus mellett álltak, az utolsó pillanatban is, és voltak, akik nagyon cinikusan csúfolták, gúnyolták és részt vettek Jézus Krisztus kivégzésében. Ez természetesen az ő döntésük volt, és ezáltal nyilvánvalóvá vált, hogy bennük van a gonosz. Ezért Isten számon kéri őket, hogyha nem térnek meg és nem bánják meg bűneiket.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2010.03.07