Teológia | Hit, üdvösség

Káin és Ábel történetén keresztül elemezte a mai világot, mondván, hogy minden ember saját maga tehet a sorsáról. Mit is tehetne egy kisember azokkal a pénzhatalmakkal és körökkel szemben, akik Európát és a világot irányítják és az embereket távol akarják tartani Istentől?

Én mindenféleképpen arról akarok meggyőzni mindenkit, hogy képes megváltoztatni a sorsát, mert a hit történelemformáló erő. Akármilyen kicsi is az ember, nem szabad, hogy az őt legyőző erőket még nagyobbá tegye, mert Istennek nagyobb hatalma van. A Biblia azért íródott, hogy bemutassa: a kicsik hit által naggyá tudnak válni. Ilyen kicsi volt Ábrahám, Izsák, Jákob. Izrael fiai is rendkívül kiszolgáltatott helyzetben voltak Egyiptomban, esélyük sem volt arra, hogy megszabaduljanak, hogy birtokba tudják venni az Ígéret földjét és egy virágzó országot hozzanak létre. Mégis megtörtént, mert a hit emberei voltak. Gedeon éppen a midianitáktól takarította el a termést, amikor Isten megjelent és szólt neki, hogy általa akarja megszabadítani Izraelt. Azt mondta erre Gedeon: „Én??? A legkisebb törzs legkisebb családjához tartozom, és a családban is én vagyok a legkisebb." De Isten azt mondta, hogy ne törődjön ezzel, hanem menjen, mert Ő vele van, és általa megszabadítja Izraelt. Gedeon megértette, hogy a kicsi embert is használja Isten, és általa valamint négyszáz embere által szabadította meg Izrael fiait a megszállóktól. A Zsidókhoz írt levél 11. fejezete arról szól, hogy a hit emberei egyedül seregeket tudtak megfutamítani, megmenekültek az ellenséges táboroktól, betegségekből felálltak, az oroszlán száját betömték, visszanyerték a halottaikat feltámadás által. Nem szabad a legyőzött helyzetű emberekkel azonosulni. A hit embere mindig Jézus Krisztussal azonosul, hogy abból az életből, hatalomból részesüljön, ami Őbenne megjelent.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2010.02.21