Zsidóság, Izrael | Izrael és az egyház

Gyakorló katolikus vagyok, tisztelem a zsidó népet, de nem értem miért csak az Ószövetséget ismerik el? A Jézus születése utáni időszak mintha nem is létezne számukra. Várják a Messiást, de, hogy ki lenne az, arról nem beszélnek. Ön szerint miért van ez?

Ha Izrael elfogadta volna Jézust, amikor a Földön járt, akkor sajnálatos módon nem biztos, hogy megszülettünk volna és egyáltalán nem biztos, hogy a nemzetek megismerik Isten üdvözítő akaratát. Isten örök tervében benne volt, hogy Izrael fiait kétezer év szünetre rendeli azért, hogy a nemzetek evangélizálására sor kerüljön. Mózestől számítva egy ezerötszáz éves előnyük van az isteni tudományban, a kijelentés történetében. A Noéval kötött szövetségben az egész világ kapott kijelentést, de Ábrahám kiválasztásával Isten elfordult a nemzetektől, ahogy Pál apostol mondja az Apostolok cselekedeteiben: hagyta a nemzeteket a saját útjukon járni. Isten nem avatkozott be a nemzetek civilizációjába, nem adott kijelentést, nem mutatta meg, nem tárta föl magát, hanem hagyta, hogy a nemzetek különböző okkult, pogány démonimádásokba keveredjenek. De Jézus föltámadásával – ahogy Pál apostol mondja – eljött az idő, amikor Isten szól a nemzetekhez, és azt kéri tőlük, hogy térjenek meg és hagyják abba a bálványimádást, okkultizmust, tisztátalanságokat és csatlakozzanak Ábrahám családjához, Jézushoz, azokhoz, akik elfogadják az evangéliumot. Ezekből jön létre az úgynevezett ’eklézsia’, az egyház, akik elfogadták Istennek a hívását, és hiszik, hogy Jézusban van az üdvösségük. Ezért beszélünk ma az egyház korszakáról. Pál apostol a Rómaiakhoz írt levelének 11. fejezetében ezt az üdvtörténeti korszakot úgy értékeli, hogy szükséges volt Izrael fiainak részleges megkeményedése azért, hogy az ő elesésük következtében a nemzetekhez tartozó emberek megismerjék Ábrahám, Izsák és Jákob Istenét. Így majd az örökkévalóságban Izrael, az egyház és a nemzetek maradéka is egy igazi isteni egységbe kovácsolva szolgálja Istent mint az Ő népe. Abban a pillanatban, amikor Izrael elfogadja Jézust, ez az üdvtörténeti korszak be fog fejeződni. De Isten még nagyon sok embert meg akar menteni. Nagyon sok ember a pokolhoz vezető úton él és jár, éppen ezért hirdetni kell az evangéliumot, hogy az Istentől kijelölt létszám a nemzetekből megtérjen, hogy utána egy új üdvtörténeti korszak tudjon elindulni. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem az utolsó üdvtörténeti korszak.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2009.05.03