Teológia | Hit, üdvösség

Hogyan lehet megszabadulni a szorongástól?

A válság a felszínre hozza azt, ami az ember szellemében van. Ha jó sorsa van, gazdag, egészséges és sikeres, a lelkének jó dolga van, ez elnyomja a szellem szorongását. Gyakran azért kerülnek a válság idején az emberek közel Istenhez, mert az olyan események, mint a halál, a tragédia, a betegségek és a válságok fölerősítik ezt a félelmet a szellemükben, és ez megjelenik a tudat szintjén. Ilyenkor a lélek megrendül, megtörik. Ezért kell megtérni, hogy az ember szelleme nyugalmat találjon Istenben. Ezt a szorongást és félelmet Isten tudja csak elvenni. Az Ő jelenlétében legfeljebb csak lelki szinten van szorongás, de ezt az ember már le tudja győzni, mert a szellemében nagyobb erő van, mint a lelkében. A názáreti Jézus is ismerte ezt az érzést, amikor Istentől elhagyatott állapotba került, de visszakerült Isten jelenlétébe. Ezért térj meg, szüless újjá, és Istennel egy nagyon szoros, személyes kapcsolatot tarts fent, hogy a békesség a szellemedből soha el ne vesszen, akármilyen dolgok történnek is körülötted.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2008.11.16