Teológia | Isten beszéde, a Biblia

Egy ismerősömtől hallottam, hogy a Biblia a csodák könyve. Kíváncsi lennék, hogy szerepel-e Jézus, vagy mások csodái között kanálhajlítgatás?

Nem szerepel ilyen sem az Ó-, sem az Újszövetségben. A bibliai csodák fő célja, hogy Isten hatalmát és országát jelenvalóvá tegye az emberek számára, és létrehozza a hitet a szívükben. Ha az igehirdetést jelek és csodák követik, akkor a Szentlélek megragadja és megváltoztatja az embereket. Az a kérdés, hogy a csodáknak mi a belső természete, ki a forrása, és nem az, hogy vannak-e csodák. A bibliai csodákat be lehet azonosítani, mert megvannak az ismérveik. Amikor ilyet látunk, akkor Isten van felmagasztalva. Ahogy látjuk az evangéliumban is, amikor meggyógyultak az emberek, isteni forrásból származó, természetfölötti erő működése által, akkor a szívükben felszabadultak Isten dicsőítésére. Soha nem embereket, angyalokat vagy más szellemi lényeket magasztaltak föl, hanem a Biblia Istenének adták a dicsőséget. A Biblia arról is beszél, hogy vannak más jellegű csodák és jelek, amelyeknek a forrása nem Isten, hanem az ördög. Ezeket a jeleket és csodákat nagyon fontos megkülönböztetni, különösen az utolsó időkben. A Biblia azt mondja, hogy hitető és hazug szellem száll rá az emberiségre, aminek következtében sok olyan természetfölötti jelenség történik a Földön, amitől az emberek megzavarodnak, és ezeket a jelenségeket Istennek tulajdonítják. Ezeket a dolgokat meg kell vizsgálni, és ne engedjük magunkat félrevezetni! Kanálhajlítgatást nem olvasok a Bibliában. Jézus nem telepatikus módon gyógyított, nem szuggerálta az embereket, nem vitt át energiát. Démonoktól is származnak energiák, és akik ezzel rendelkeznek, át tudják vinni különböző pszichikai és szellemi technikákkal, de ezek az erők az embereket nem építik, nem hozzák kapcsolatba Istennel, hanem a szellemükben, lelkükben, de gyakran fizikai szinten is komoly problémákat idéznek elő. Ezért Isten tiltja az okkult tevékenységet, ezek komoly átkokat hozhatnak az emberre.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2008.03.30