Teológia | Isten beszéde, a Biblia

Manapság nagyon sokan foglalkoznak asztrológiával és horoszkóppal, amelyekben a hitről is úgy beszélnek, mint egy emberi tulajdonságról: valaki vagy képes hinni, vagy nem. Mi a véleménye erről?

A horoszkóp és az asztrológia félrevezeti az embereket. Isten egy személy, nem része a természetnek, nem függ a természettől, azonban a természet függ Istentől. A sorsunkat nem a természet, nem a csillagok állása, mozgása határozza meg, hanem a mindenható Isten. Éppen ezért nem az asztrológiából vagy a horoszkópokból kell tájékozódni a jövőre vonatkozóan, hanem – ahogy a Biblia mondja – Isten, amit akar tudatni, azt kijelenti. Prófétákon keresztül számos jövőre vonatkozó állítást tartalmaz a Biblia. Gyakran Isten Szelleme személyes módon is megmutatja az embereknek a jövőjüket, és fel is készíti őket. Van, hogy a prófétáknak pontos információt is ad Isten a jövőre vonatkozóan, de egy átlag hívőt úgy készít fel, hogy a szívét és lelkét békesség által vezeti a Szent Szellem. Isten körülményeken keresztül is vezeti az embert, ha rossz irányba mennek, nagyon nyugtalanná teszi a szívüket és a lelküket. Ekkor az ember elkezdi keresni, hogy mitől nyugtalan, miért van akkora szorongás, félelem a lelkében, Isten pedig megmutatja: azért, mert rossz irányba halad. Az életirányán változtatni kell, és utána kiderül, hogy miért. Ezért semmiféleképpen nem ajánljuk – nemhogy nem ajánljuk, a Biblia kifejezetten tiltja – az asztrológiával és a horoszkóppal való foglalkozást. Ez jövendőmondás, és azt mondja Isten, hogy ez utálatos bűn. Ilyenek miatt űzte ki Isten a kananeus népeket Izrael fiai elől, és azt mondta nekik, hogy ha ezeket a dolgokat cselekszik, ők is el fogják veszíteni a földet. Sajnálatos módon Izrael fiai ezt a figyelmeztetést figyelmen kívül hagyták, és a diaszpórának, a szétszóratásnak pontosan ez volt az egyik oka, hogy belekeveredtek az okkultizmusba.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2009.03.15