Életmód | Párkapcsolat, házasság

Nem értek egyet Önnel. Én nem látok kivetnivalót a szerelmen alapuló párkapcsolatban, és a vele párhuzamban futó szexuális szabadosságban. Véleményem szerint pont úgy fejeződik ki a kölcsönös megértésen alapuló szeretet, ha nem korlátozzuk egymás vonzalmát egy kívülálló egyén felé.

Szeretném hangsúlyozni, hogy az állami törvények fölött van egy isteni örök törvény, amiben a keresztény és a zsidó emberek egyaránt hisznek. Ebben szerepel az, hogy „elhagyván a férfi apját és anyját, ragaszkodik az ő feleségéhez, és ketten lesznek egyek”. Még egy nagyon fontos igazság tartozik ehhez: „amit Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét”. Ez az Ó- és Újszövetség alapján a házasság alapja, és meg vagyok róla győződve, hogy ennél jobbat nem találtak ki az emberek, csak rosszabbat. Csak ezen az alapon működőképesek ma is a házasságok, illetve így lehet a szerelmet megőrizni, és a szeretetben folyamatosan megújulni. A szexuális életnek is ezen az igazságon kell alapulnia, és akkor Isten áldását élvezi.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2008.01.27