Életmód | Család, gyermeknevelés

A gyermekeimet nevelem, ami a férjem szerint nem munka. Ön mit gondol erről?

A gyereknevelés nagyon-nagyon fontos munka. A magyar nyelvnek rendkívül gazdag kifejezéskészlete van a munkára és a tettre vonatkozóan. Néztem a héber és az ógörög nyelvben az erre vonatkozó kifejezéseket, de nincs olyan árnyalt egyik sem, mint a magyar nyelvben. A munkával kapcsolatosan más szót használ a görög is és a héber is. Ezek főleg tettre, cselekedetre, alkotásra vonatkoznak. Gyakran az emberek a munkát a cselekedetek sorozatából kiszakítják, és közgazdasági értelmet adnak neki. Pedig a munka az nem más, mint cselekvések sorozata, szisztematikusan végzett cselekedeteké - és ebbe valóban beletartozik egy nagyon fontos része az emberi tevékenységnek, a létszükséghez tartozó javaknak, az anyagi értékeknek a megszerzése. A munkát sokan úgy azonosítják, hogy a pénzszerzéssel áll összefüggésben, és ezért a szülői szerephez társuló feladatkör ellátását nem tartják annak. Ez óriási hiba! Az is munka, csak ezért az ember nem kap fizetést. Pedig, meg kell mondjam, hogy morális és szellemi szempontból értékesebb tevékenység, mint amikor az ember úgymond bérért dolgozik.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2006.12.10